Pridávat oblúbené produkty môžu len prihlásený uživatelia.

Prosím prihláste sa

tu

lacneautoalarmy.sk

Prihlasovacie meno:
Prihlasovacie heslo:
Zapamätať prihlásenie

FacebookGoogle+
PrihlásenieRegistráciaZabudnuté hesloSlovenský prekladČeský překlad
Telefonické objednávky
+420 725 125 434
Technická podpora
+420 777 940 744

Reklamácie

DÔLEŽITÉ V SKRATKE:

  1. Ku každej reklamácii je nutné priložiť kompletne vyplnený reklamačný formulár!
  2. Na reklamáciu nie je nutné zasielať kompletný výrobok, väčšinou stačí poslať iba chybný diel (napr. riadiacu jednotku a ovládače)
  3. Reklamáciu odošlete na adresu: LevnéAlarmy.cz, K Turkovu 3286/3, Ostrava - Martinov, 723 00
  4. Reklamácie zákazník zasiela na vlastné náklady. Vybavená reklamácia je následne zákazníkovi odoslaná na náklady eshopu.

Reklamačné podmienky:

Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť ihneď po jeho prevzatí od prepravcu! Na prípadné neskoršie zistenie poškodenia tovaru vplyvom prepravy, nebude braný ohľad! Pokiaľ je tovar poškodený je nutné bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách. V prípade osobného odberu má kupujúci právo na prekontrolovanie tovaru pri jeho prevzatí a prípadné zjavné vady je povinný ihneď riešiť s predávajúcim.

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať príslušné užívateľské príručky (návody k montáži a obsluhe). V prípade používania výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom k obsluhe) nesie kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú sám, a ich následná reklamácia bude uznaná za neoprávnenú. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd, spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Záruka se nevzťahuje na vady, vzniknuté opotrebovaním, spôsobené obvyklým používaním tovaru, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, a takisto použitím, údržbou či inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením, spôsobeným nevhodným používaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, či vniknutím cudzích látok (prachu, vody, atď.) do zariadenia.

Predávajúci nepreberá finančnú zodpovednosť za náklady spojené so servisom zariadení alebo odťahom vozidla do servisu kvôli vade, spôsobenej dodaným zariadením! Pri vade zariadenia je nutné v prvom rade kontaktovať montážnu firmu, popr. volať na našu linku technickej podpory!

Záručná doba

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, tj. dňom, uvedeným na záručnom liste, prípadne daňovom doklade (faktúre). Zákonná záručná doba je obecne 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Takto činíme a počnúc dátumom 14.7.2008 je po novom na vybrané výrobky záruka 36 mesiacov* * záručná doba je pri každom jednotlivom výrobku uvedená.

K reklamácii je nutné v každom prípade predložiť vyplnený reklamačný formulár.

Vybavenie reklamácie

Reklamácie sa riešia v sídle spoločnosti LevnéAlarmy.cz na adrese K Turkovu 3286/3. V prípade zaslania chybného tovaru na reklamáciu prepravnou službou - na náklady kupujúceho - na vyššie uvedenú adresu, musí zásielka obsahovať:

  • reklamovaný tovar (pokiaľ je napr. chybný autoalarm, postačí k reklamácii zaslať iba riadiacu jednotku a ovládače),
  • kópiu nákupného dokladu (nezasielajte originál faktúry, ten Vám slúži ako doklad o nadobudnutí tovaru a pokiaľ ju zašlete zároveň s reklamovaným výrobkom, nemáme možnosť ju po dobu reklamácie archivovať. Nebude Vám teda zaslaná späť!)
  • Reklamačný formulár (obsahujúci podrobné označenie závady), a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo).

Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho, nebude prijatý.

Reklamácie sa snažíme vo väčšine prípadov riešiť výmenou za nový tovar tak, aby doba nutná k oprave výrobku bola čo najkratšia. Zvyšok reklamácií sa rieši do 30 dní. V osobitných prípadoch môže však byť doba reklamácie predĺžená až na 60 dní (napr. pokiaľ bol predaj výrobku už ukončený a nie je teda možné ho ihneď vymeniť za nový).

Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru,

  • uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto zaobstará písomný zápis, popr. ihneď tovar vymení za nový, alebo
  • odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu (v tomto prípade tovar zasielame späť s dobierkou v cene obchodného balíka), 
  • reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu v autorizovanom servise, na základe jeho výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.

Záverečné ustanovenie

Práva a zodpovednosti za vady vecí, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, pokiaľ neboli uplatnené v záručnej dobe. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 25.9.2007. Zmeny reklamačného a obchodného poriadku vyhradené. 

 

MONTÁŽE

Zoznam miest, v ktorých máme zmluvných partnerov pre montáže.

question.jpg

RADÍME VÁM 

Prečítajte si rady a skúsenosti v oblasti zabezpečenia vozidiel a elektropríslušenstva.

box.jpg 

TOVAR SKLADOM 

Tovar, u ktorého je uvedené "SKLADOM" máme skutočne skladom.

shield.jpg 

ZÁRUKA 3 ROKY!

U väčšiny sortimentu sme zákonnú lehotu 12 mesiacov predĺžili na 36 mesiacov.

lorry.jpg 

EXPRESNÉ DODANIE DO 24 HODÍN

Pri objednávke do 13:00h.

Vaša spokojnosť

Overené hodnotenia našich zákazníkov zo servera Heureka.cz

Shop roku 2009

Overené hodnotenia našich zákazníkov zo servera Heureka.cz

Shop roku 2009
Sledujte nás naFacebook Youtube